Usluge‎ > ‎

Usluge reklame i propagande

Neke od naših usluga u ovom području su:
 • Kreiranje imidža
 • Komunikacijske i kreativne strategije
 • Korporativni odnosi sa javnošću
 • Produktni odnosi sa javnošću
 • Pisanje promotivnih tekstova
 • Predstavljanje projekata, proizvoda, ličnosti, firmi u javnost
 • Priprema i izrada materijala za medije
 • Priprema promotivnog materijala (vizualna rješenja, pozivnice, brošure, katalog)
 • Pripreme promocija (proizvodi i usluge)
 • Komunikacijski planovi
 • Savjetovanje