Usluge‎ > ‎Sudski tumač‎ > ‎

Šta je to ovjeren prijevod

Ovjereni prijevod je prijevod koji izdaje sudski tumač koji svojim pečatom ovjerava istovjetnost s izvornikom.

Ovjereni prijevod čini prijevod izvornog teksta i potvrda istovjetnosti prijevoda s izvornikom (ovjera sudskog tumača) te otisak pečata i potpis sudskog tumača. Rok važenja ovjerenog prijevoda je neograničen, ukoliko zakonom nije drugačije određeno.

Sve isprave koje su u izvorniku na stranom jeziku trebaju biti prevedene na službeni jezik odnosne države od strane sudskog tumača za određeni strani jezik, kako bi imale dokaznu snagu u pravnom prometu neke države. Samo ovjereni prijevod određene javne ili privatne isprave ima dokaznu snagu javne isprave. Ovjereni prijevod potreban je prilikom ostvarivanja prava u postupcima pred svim tijelima državne uprave, javnim bilježnicima kao i pred sudovima.