Usluge‎ > ‎

Simultano prevođenje

Simultani i konferencijski prevodioci istovremeno slušaju izlaganje i izgovaraju prijevod na zadani broj ciljnih jezika. Takvo prevođenje zahtijeva najintenzivniju koncentraciju, te se zato simultani i konferencijski prevodioci u jednom paru ili timu izmjenjuju svakih dvadeset do trideset minuta.
Učesnici na skupu na svojim prijemnicima odabiru kanal s prijevodom na jezik koji razumiju. Najveća prednost simultanog ili konferencijskog prevođenja je ušteda vremena obzirom da prijevod teče paralelno s izvornim izlaganjem i nema usporavanja toka događaja.

Zatrazite ponudu za simultano prevođenje.